1
NOWE I CIEKAWE ZAJĘCIA !

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE WG METODY EDWINA GORDONA.

Zajęcia w naszym żłobku prowadzone są w języku angielskim przez firmę Melodyland

GORDONKI i ich najważniejsze zalety :

 • mają charakter zabawowy
 • na gordonkach dzieci rozwijają swój muzyczny słownik
 • śpiewaniu towarzyszy ciągły ruch
 • w gordonkach mamy wszystkie formy wychowania muzycznego
 • gordonki wykorzystują maksymalny potencjał dziecka
 • dzieci uczą się kochać muzykę
 • dziecko rozwija słownictwo


EDUKACJA SENSORYCZNO - PLASTYCZNA

Zajęcia te prowadzone są przez wykwalifikowane trenerki , Panią Milenę i Paulinę.

Korzyści dla dzieci wynikające z uczestniczenia w  zajęciach Sensoplastyka®:

 • uwalnianie naturalnej ekspresji twórczej,
 • wspieranie samodzielności,
 • czerpanie satysfakcji z kreatywnego działania,
 • doświadczanie sukcesów w realizacji swoich pomysłów,
 • wspieranie aktywności we wprowadzanie zmian i ulepszeń,
 • wychodzenie ze schematów,
 • elastyczne podejście do zmian w stale zmieniającym się świecie,
 • poznawanie nowych form wyrazu i działań artystycznych,
 • współdziałanie i wzajemną pomoc w celu osiągnięcia zamierzonych planów,
 • pielęgnowanie krytycznego i świadomego spojrzenia na rzeczywistość, które skutkuje innowacyjnością w działaniu,
 • wzmacnianie wiary we własne możliwości.

PRYWATNY ŻŁOBEK URSYNÓW SERDUSZKO
ul. Indiry Gandhi 35 lok.4U
02-776 Warszawa - Ursynów
tel.: +48 508 128 040
PRYWATNY ŻŁOBEK URSYNÓW SERDUSZKO 2
Meander 2 lokal 3
02-791 Warszawa - Ursynów (200m od stacji metra Natolin)
tel.: +48 501 514 315
PRYWATNY ŻŁOBEK URSYNÓW SERDUSZKO 3
Makolągwy 1 lok.2A
02-811 Warszawa Ursynów
tel.: +48 508 128 040